UK Postcode Regions

Postcode areas starting with K

Locate cheap hotels and bed & breakfasts room rates by Postcode

More UK Postcodes starting with: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z

KA - Kilmarnock and Ayr, Ayrshire, Scotland

KA1, KA2, KA3, KA4, KA5, KA6, KA7, KA8, KA9, KA10, KA11, KA12, KA13, KA14, KA15, KA16, KA17, KA18, KA19, KA20, KA21, KA22, KA23, KA24, KA25, KA26, KA27, KA28, KA29, KA30

KT - Kingston-upon-Thames, Surrey, South East England

KT1, KT2, KT3, KT4, KT5, KT6, KT7, KT8, KT9, KT10, KT11, KT12, KT13, KT14, KT15, KT16, KT17, KT18, KT19, KT20, KT21, KT22

KW - Kirkwall, Caithness, Scotland

KW1, KW2, KW3, KW5, KW6, KW7, KW8, KW9, KW10, KW11, KW12, KW13, KW14, KW15, KW16, KW17

KY - Kirkcaldy, Fife, Scotland

KY1, KY2, KY3, KY4, KY5, KY6, KY7, KY8, KY9, KY10, KY11, KY12, KY13, KY14, KY15, KY16, KY99